Engagement ของ Instagram ทั่วโลก

February 12, 2020
Category: Uncategorized

Engagement ของ Instagram
ในภาพรวมดังนี้

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการโพสต์ คือ วันพุธ เวลา 11.00 และ วันศุกร์ เวลา 10.00-11.00

ช่วงเวลาที่ดีอื่นๆ ได้แก่ วันพุธ
ช่วงเวลา Safe Zone ที่เหมาะแก่การโพสต์ คือ วันอังคาร-ศุกร์ 10.00-15.00

ช่วงที่มีจำนวน Engagement น้อยที่สุด คือ วันอาทิตย์ และ ช่วงดึกจนถึงช่วงเช้ามืด เวลา 23.00-3.00

Comments