Engagement Instagram ด้านการศึกษา

February 12, 2020
Category: Uncategorized

Engagement Instagram ด้านการศึกษาเป็นดังนี้

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการโพสต์ คือ วันเสาร์ เวลา 10.00

ช่วงเวลาที่ดีอื่นๆ ได้แก่ วันพุธ เวลา 11.00, วันศุกร์

เวลา 11.00-12.00, วันศุกร์ เวลา 14.00 และ วันเสาร์ เวลา 18.00-20.00

ช่วงเวลา Safe Zone ที่เหมาะแก่การโพสต์ คือ วันพุธ-เสาร์ เวลา 10.00-20.00

ช่วงที่มีจำนวน Engagement น้อยที่สุด คือ วันอาทิตย์ และ ทุกวันในช่วงเวลา 23.00-5.00

Comments