Fine wine investment

February 12, 2020
Category: Uncategorized

“Fine Wine Investment”
ทางเลือกที่หอมหวานของนักลงทุน

ช่วงนี้กลุ่มลูกค้า HNW มีการพูดถึงการลงทุนในไวน์กับค่อนข้างมาก

ทีมงานจึงนำเอาเกร็ดความรู้เรื่องของการลงทุนในไวน์มาแบ่งปันให้กลุ่มนักวางแผนการเงินได้ทราบถึงแหล่งที่มาของการลงทุน

จะได้นำไปเล่าให้ลูกค้าได้ศึกษาข้อมูลกันต่อไปนะคะ

1. Wine Fund
มีกองทุนไวน์จัดตั้งขึ้นมากมาย เช่น London Wine Cellar, the Wine Investment Fund , Wine Source Fund
ข้อดี:
ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินให้
ข้อเสีย:
มีการกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำ เช่น 1 แสนเหรียญสำหรับรายบุคคลและ 1 ล้านเหรียญสำหรับนักลงทุนสถาบัน ต้องลงทุนนาน 3-5 ปีกว่าจะถอนทุนได้ เท่ากับมีสภาพคล่องน้อยมาก แต่กองทุนไวน์ก็ทำผลประกอบการได้ดีกว่าดัชนีหุ้นหรือทองคำค่อนข้างมาก
.
.
2. ลงทุนในหุ้นไวน์
การลงทุนในหุ้นไวน์น่าสนใจมาก เช่น Treasury Wine Estate ปรับจาก 5 เหรียญในปี 2014 ขึ้นเป็น 15 เหรียญในปี 2018

หุ้นไวน์ที่รู้จักกันดีคือ LVMH ที่ล่าสุดไปซื้อไร่ไวน์ที่เบอร์กันดี แต่ที่คนไทยรู้จักกันดีน่าจะเป็น Moet Hennessy

การเทรดหุ้นเหล่านี้ได้ต้องมีบัญชีเทรดหุ้นต่างประเทศ หารเทรดหุ้นไวน์มีสภาพคล่องที่ดี สามารถเข้าออกได้ง่าย
.
.
3. การซื้อไร่ไวน์ (Winery)
มีคนทำเยอะมาก รวมถึงแจ็คหม่า มหาเศรษฐีระดับโลก
ข้อเสีย:
ราคาแพง เงินลงทุนสูง สภาพคล่องไม่สูง
.
.
4. การซื้อไวน์เป็นขวด (Physical Wine) คล้ายๆกับการซื้อเพชร รถยนต์
ข้อเสีย:
ต้องศึกษาเรื่องไวน์เยอะมาก แหล่งผลิต ความต้องการตลาด
ต้องหาที่เก็บไวน์ บางท่านต้องนำไปเก็บต่างประเทศเนื่องจากอัตรภาษีบ้านเร
.
.
ในกรณีที่ต้องการขายไวน์…
หากลงทุนหุ้นไวน์ สามารถขายผ่านตลาดหุ้น
หรือขายผ่านการประมูล
หรือง่ายที่สุดคือขายต่อให้เพื่อนก็ได้ค่ะ

สรุปความมาจากคุณชวนท รัตตกุล นักสะสมไวน์ นักเทรดไวน์ เจ้าของร้านอาหาร Tenyuu

#InvestmentPlanning
#2bfinancialplanner

Comments