Gratitude in Sales ตัวแทนคนนี้มีดีที่หัวใจ

ขอส่งกำลังใจให้ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินค่ะ
ขอใช้คำว่า อาชีพของพวกท่านเปี่ยมด้วย Gratitude
หรือทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง อาชีพและคนรอบข้าง
อาจตีความง่ายๆว่า Good + Attitude
คำนี้คือการตอกย้ำ คุณค่าแห่งวิชาชีพ
ที่พร้อมดูแลทุกครอบครัวในทุกมิติของชีวิต
ขอบคุณตัวแทนประกันชีวิตทุกท่าน
ที่ยืนหยัดช่วยเหลือลูกค้าอย่างไม่ย่อถอย
เราเห็นตัวแทนทุกท่านทั้งโทรศัพท์ประสานงาน
ทั้งส่งข้าว ส่งน้ำ ดำเนินการเอกสารต่างๆ
ทั้งอยู่ร่วมในช่วงเวลาที่ยากลำบากของลูกค้า
ทั้งเรื่องการประสานหาเตียง อำนวยความสะดวก
ติดตามอาการ ให้กำลังใจ
เคียงข้างลูกค้าในเวลาเช่นนี้
พวกเราขอส่งกำลังใจและชื่นชม
ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินทุกท่าน
พิสูจน์ได้ว่า “มีดีที่หัวใจ”
ขอบคุณอีกครั้งจากใจ
พวกเราจะผ่านไปด้วยกันค่ะ
ทีมงานอยากเป็นนักวางแผนการเงิน

Comments