หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด

สำหรับตัวแทนประกันชีวิต

และที่ปรึกษาการเงินภายในองค์กร

หาก

คุณ

คือ

ตัวแทนประกันชีวิต

ระดับผู้บริหาร

ทีมบริหารบริษัท

หัวหน้าหน่วย

เจ้าของสำนักงาน


ที่กำลังมองหา

ทีมที่สามารถฝึกอบรมองค์ความรู้

ด้านการตลาด

สำหรับธุรกิจประกันชีวิต

และที่ปรึกษาการเงิน

คือทีมที่ปรึกษาและรับฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพฝ่ายขาย

ให้มีองค์ความรู้ด้านการตลาดและด้านการสื่อสารผ่านออนไลน์

ทีมงาน 2bfinancialplanner


ยกระดับตัวแทนประกันชีวิต

และที่ปรึกษาการเงิน

ให้เข้าใจเทคโนโลยีและสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างเชี่ยวชาญมากขึ้น


หลักสูตรที่น่าสนใจ

การนำเสนอคอนเทนต์

สายประกัน

อย่างผู้เชี่ยวชาญ

ด้วยประสบการณ์การฝึกอบรมการทำคอนเทนต์ในธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินระดับองค์กร เรามีความเชี่ยวชาญและเข้าใจสินค้าและบริการของธุรกิจประกันชีวิตเป็นอย่างดี รูปแบบการสอนอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ

ปรับการสอนตามความต้องการขององค์กรและสามารถสอนการสื่อสารผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้ตัวแทนเข้าใจง่าย

มีลำดับวิธีคิดที่เป็นระบบ นำไปใช้ได้ทันที

เนื้อหาหลักสูตร

การหากลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
การหาสินค้าที่เหมาะสมเพื่อนำมาสื่อสาร
รูปแบบการนำเสนอและสื่อสารในช่องทาออนไลน์แต่ละประเภท
เทมเพลตในการสื่อสารเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

การทำการตลาด

เพื่อกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

และลูกค้ามูลค่สินทรัพย์สูง

หลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการเจรจาเร่งให้ลูกค้ารายใหญ่ ตัดสินใจใช้บริการกับคุณเท่านั้นนั่นคือ

“คุยในสิ่งที่เขากังวล อยากฟัง อยากรู้”

วิธีที่ควรหลีกเลี่ยงคือ วิธีการหลอกล่อด้วยอารมณ์

(Emotional Trigger) เพราะเหล่าลูกค้ารายใหญ่ต่างรู้จักกัน สอบถามกันได้ เน้นสอนทักษะการเจรจาปิดดีล ลูกค้าที่สานสัมพันธ์ไว้นานแล้วให้สามารถปิดการขายได้มีประสิทธิภาพ และเชื่อมต่อลูกค้าที่มีกำลังซื้อมากขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

Core Strategy

ข้อผิดพลาดที่ทำให้คุณไม่ได้ลูกค้ารายใหญ่

หรือปิดการขายไม่ได้

Connection Strategy

กลยุทธ์เชื่อมต่อฐานตลาดกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อ

มีความสามารถในการจ่ายและมีอำนาจตัดสินใจ

Luxury Strategy

กลยุทธ์ของสินค้ามูลค่าสูงต่าง ๆ ที่สามารถ
นำมาใช้ในการขายสินค้าการเงิน

Negotiation Marketing

ศิลปะการเจรจาต่อรอง เร่งรัดการตัดสินใจแบบที่ลูกค้าเกรงใจและไม่กล้าปฎิเสธ

หลักสูตรนำเสนอย่าง

นักวางแผนการเงินผู้เชี่ยวชาญ

หลักสูตรเพื่อพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตมุ่งสู่ที่ปรึกษาการเงินโดยเน้นรูปแบบการนำเสนอแบบผู้เชี่ยวชาญ เน้นการสื่อสารงบการเงินส่วนบุคคลให้เข้าใจง่าย ใช้เวลากระชับ ตรงประเด็นฝึกการสื่อสารข้อมูลที่ครบถ้วนให้ได้ใน

10 นาที ด้วยเครื่องมือการสื่อสารผ่านออนไลน์

เนื้อหาหลักสูตร

หลักสูตรการเงินพื้นฐาน มูลค่าเงินตามกาลเวลา

งบการเงินส่วนบุคคล ภาษี

พร้อมทั้งวิธีการสื่อสารกับลูกค้าให้เข้าใจง่าย เจาะจงประเด็นที่ต้องพูดถึงอย่างตรงจุด

บุคลิกภาพในการนำเสนอต่อหน้าลูกค้า

น้ำเสียง อิริยาบถต่าง ๆ ที่แสดงออกทั้งออนไลน์และออฟไลน์

เทคนิคการจัดการปัญหาของลูกค้า
และให้คำปรึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา

ทีมงาน 2bfinancialplanner

พร้อมให้คำปรึกษาและออกแบบหลักสูตร

ให้เหมาะสมกับปัญหาความต้องการและเป้าหมายของแต่ละองค์กร เพื่อพัฒนาคุณภาพของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน

ด้วยทักษะเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ใช้สามารถยกระดับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทุกประการ


Our clients