หลักสูตรที่ปรึกษา

การรับสมัครทีมงานออนไลน์

สำหรับธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินภายในองค์กร

Agent Recruitment

ทีมงาน 2bfinancialplanner

จะช่วยให้องค์กรของท่านสามารถคัดสรร

“ คนที่ใช่ ”

เข้ามาสู่อาชีพ ผ่านกระบวนการออนไลน์

เพื่อเสริมทัพให้การขยายทีมงานของท่านมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น


พฤติกรรมการทำงานของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไป

หลายธุรกิจปรับตัวท่ามกลางสภาวะโรคระบาด

เพิ่มโอกาส

ในการหารายได้

อยากหางานที่ให้อิสระ

และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์

สืบค้นอาชีพเสริม

และอาชีพใหม่ผ่านออนไลน์


ธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินเป็นหนึ่งในอาชีพที่คนรุ่นใหม่

สืบค้นในการหางานและร่วมงานกับทีมงานมืออาชีพผ่านโซเชียลมีเดีย

วางกลยุทธ์การคัดเลือกทีมงาน
ที่ตรงตามคุณสมบัติที่องค์กรกำหนด
ลำดับคอนเทนต์การรีครูท
ให้ตรงตามวัฒนธรรมองค์กร
แนะนำเครื่องมือที่ใช้
ในการรีครูทผ่านออนไลน์
ฝึกวิธีคิดการใช้รูป
และวิดีโอเพื่อการสื่อสาร
การทำโฆษณาผ่าน
Social Media
ออกแบบประสบการณ์ผู้มุ่งหวัง
พร้อมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการวางระบบการรับสมัครทีมงานออนไลน์

การสร้างคอนเทนต์เพื่อสร้างผู้ติดตาม
และทำให้สนใจในธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
การออกแบบการเดินทาง
ของลูกค้าในแต่ละแพลตฟอร์ม
คำแนะนำการทำสื่อออนไลน์
สอนการทำโฆษณาผ่านออนไลน์
จัดทำเว็บไซต์เพื่อการรับสมัครทีมงาน
ติดตามประเมินผลงาน
และอบรมเพิ่มเติมผ่านออนไลน์

หลักสูตรที่ปรึกษาการรับสมัครทีมงานออนไลน์

สำหรับธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินภายในองค์กร

(Agent Recruitment)

เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นกลุ่มเล็กหรือจัดเพื่อฝึกอบรม

Upskill & Reskill ภายในองค์กร


สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ทาง

@2bfinancialplanner

แจ้งความประสงค์ผ่านแอดมินเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม