Metromile

February 12, 2020
Category: Uncategorized

Metromile

บริษัทประกันภัยรถยนต์ที่ดำเนินธุรกิจในซานฟรานซิสโก

ซึ่งนำเสนอการประกันแบบจ่ายต่อไมล์และแอปพลิเคชันสำหรับขับขี่

พูดง่ายๆคือMetromile นำเสนอแนวคิด “จ่ายเท่าที่ใช้” แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ ในระยะยาวแล้วจะทำให้เจ้าของรถมีแรงจูงใจในการขับรถน้อยลง หรืออาจเดิน ขี่จักรยาน และรวมไปถึงการเข้ามาใช้ขนส่งสาธารณะมากขึ้น ในกรณีที่ประเทศนั้นๆ มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมารองรับ

ที่น่าสังเกตคือ แนวโน้มการทำงานที่บ้านโดยไม่ต้องเข้าออฟฟิศในอนาคตมีสูงขึ้น รวมถึงสังคมผู้สูงวัยที่ล้วนแล้วแต่อยาก “จ่ายเท่าที่ใช้” ต้องจับตาดูกันว่าแนวคิดการประกันภัยกับเทคโนโลยีจะเปลี่ยนวงการนี้ไปอย่างไรบ้าง

Comments