การทำตลาดออนไลน์

Feb 14th, 2020Ooy
Category: Uncategorized
20 เทคนิค การทำตลาดออนไลน์ หาลูกค้านอกตลาดธรรมชาติ✍มีความชัดเจนในการทำ เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ การทำออนไลน์ ถ้าตรงนี้ไม่ชัดเจน ต่อให้ยิงโฆษณาเก่ง ก็จะเปลืองเงินมากๆ ครับ1 มีความชัดเจน ว่ากำลังสื่อสารกับลูกค้า กลุ่มไหน กลุ่มที่อยากซื้ออยู่แล้ว แต่กำลังตัดสินใจ…
loader