การบริการ

Feb 13th, 2020Ooy
Category: Selling Mindset
ขายได้มากกว่า ถ้าขายบนความไว้ใจ Build Trust Sell More Don Connelly,MDRTข้อแตกต่างระหว่างการขายแบบขาย กับการขายแบบไม่ขาย คืออัตราความยั่งยืน ขายแบบขายไม่สร้างความไว้ใจ ท่านอาจได้เงินแต่ท่านไม่ได้ธุรกิจ ท่านอาจจะปวดหัวเรื่องเบี้ยปีต่อ และอัตราความยั่งยืนของธุรกิจ การขายบนความไว้วางใจ…
Feb 12th, 2020Ooy
Category: Uncategorized
คุณเก็บฐานข้อมูลลูกค้าหรือยัง?? ความลับของยุคนี้คือใครมีฐานลูกค้ามากที่สุดคนนั้นชนะ Data is The New Oil.Laura Hoi,ChFC,AEEP สมาชิกMDRT15 ปีจากสิงคโปร์ เผยกลยุทธ์การตลาดและการบริการลูกค้าที่พิสูจน์มาแล้ว ว่าเธอเริ่มเก็บฐานข้อมูลลูกค้า และแบ่งประเภทลูกค้าที่เธอต้องการบริการ รวมถึงแบ่งกลยุทธ์เพื่อการตลาดอีกด้วย เธอแนะนำวิธีการสร้างฐานข้อมูลง่ายด้วยSpreadsheet…
loader