การสร้างทีม

Feb 12th, 2020Ooy
Category: Financial Planner
4 มาตรวัดสำหรับที่ปรึกษาการเงิน North Star ได้พูดถึงความสามารถในการวัดผลในการทำงานว่า… “หากคุณวัดมันได้ คุณก็บริหารมันได้” มาตรวัดสำคัญที่ใช้ในการวัดผลตัวแทนหรือความสามารถในการทำงานมี 4 มาตรวัดคือ 1. การสร้างทีม : พวกเขาจะตั้งเป้าหมายแต่ละปีและวัดผลทุกเดือน 2.…
loader