การเงิน

May 02nd, 2022Pangkk
Category: Uncategorized
อย่าลดราคาแต่ให้บอกว่าสินค้าเรา #แพงกว่า #ดีกว่า อย่างไร . . 5 สูตรชนะการแข่งขันราคา ด้วย #การบอกคุณค่าของสินค้าประกัน . ============ . สูตรที่ 1…
Nov 22nd, 2021mint
Category: Financial Planner
ทำไมต้องสรุปกรมธรรม์ ลูกค้าจะได้รู้ว่าตนมีสวัสดิการ ความคุ้มครองเท่าไหร่ เบิกอะไรได้บ้าง ลูกค้าจะได้รู้ว่าตนจะได้รับเงินคืนปีใดบ้าง ลูกค้าจะได้รู้ว่าต้องจ่ายเบี้ยเดือนไหนบ้าง สร้างทัศนคติที่ถูกต้องเพื่อเปิดใจลูกค้า ค่ารักษาพยาบาลแพงขึ้น ลูกค้าต้องมีสวัสดิการมากพอ ต้องสร้างความเชื่อว่า ไม่มีใครมีประกันชีวิตที่มากพอ ไม่มีใครรู้ข้อมูลกรมธรรม์ดีเท่าตัวแทนประกัน หากลูกค้าดูเองอาจเกิดความผิดพลาดได้ ตรวจสอบกรมธรรม์สม่ำเสมอ หากจำเป็นต้องใช้…
Mar 04th, 2020Ooy
Category: Uncategorized
คปภ. ผนึกธุรกิจประกันภัยรับมือโควิด-19 ออก 15 มาตรการเข้มป้องกันการแพร่ระบาดและใช้ระบบประกันภัยบริหารความเสี่ยง พร้อมให้ส่วนลดเบี้ยสัญญาประกันสุขภาพ ประกันอัคคีภัยและประกันภัยเบ็ดเตล็ด สูงสุด10% ที่ซื้อระหว่าง27ก.พ. -30เม.ย   มาตราการด้านประกันชีวิต นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย…
Mar 02nd, 2020Ooy
  มาตรการที่ 1 : ผ่อนผันการชำระเบี้ย ให้บริษัทประกันวินาศภัยผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันสุขภาพ หรือกรมธรรม์ประกันภัยที่มีความคุ้มครองเดียวกัน ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยให้ขยายระยะเวลาผ่อนผันออกไปอีก…
Feb 14th, 2020Ooy
Category: Uncategorized
ข้อควรระวังเมื่อคุณเปิดเพจประกันบนโลกออนไลน์ปี 2020 . ถ้าท่านเป็นผู้ผลิตข้อมูลบนโลกออนไลน์ ท่านต้องระมัดระวังการให้ข้อมูล และอย่าลืมศึกษาข้อกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อท่าน . . สิ่งที่พบเห็นบ่อย . 1. นำเอาโลโก้บริษัทมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ทำเป็น Profile…
Feb 13th, 2020Ooy
Category: Financial Planner
วิธีการทำงานแบบFinancial Planner การทำงานเพื่อเน้นเป้าหมายลูกค้าไม่ใช่เอาสินค้าเป็นตัวตั้ง 1. วางแผนตามเป้าหมายลูกค้า น่าที่Financial Planner คือการนำเอาเป้าหมายชีวิตของลูกค้าที่กำหนดไว้ตามช่วงอายุมาเป็นตัวตั้ง แล้ววางแผนการเงินเพื่อให้ถึงเป้าหมายนั้น 2. รวบรวมข้อมูลและประชุมทีมงาน Financial Planner เปรียบเสมือนหมออายุรกรรม เมื่อทำการตรวจเบื้องต้นแล้ว…
Feb 12th, 2020Ooy
Category: Uncategorized
ความแตกต่างระหว่างแบบประกันชีวิตทั่วไปและแบบประกันยูนิตลิ้งค์ คุณภควิภา เจริญตา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายลูกค้า บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้อธิบายความแตกต่างระหว่างแบบประกันชีวิตทั่วไปและแบบประกันยูนิตลิ้งค์ผ่านหนังสือ การเงินการธนาคาร ฉบับเดือนสิงหาคม 2562   คุณภควิภากล่าวว่า……
Feb 12th, 2020Ooy
Category: Selling Mindset
พี่น้องที่รัก เพจ อยากเป็นนักวางแผนการเงิน ได้สร้างการเปลี่ยนแปลง ให้กับธุรกิจตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาการเงินครั้งใหญ่ หลายบริษัทยืดอก อ้าแขน ยอมรับการพัฒนา “เราต้องเพิ่มช่องทางให้ความรู้ผ่านออนไลน์ ให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักประกันชีวิต รู้จักนักวางแผนการเงิน” รู้จัก “คุณค่า”และ “มูลค่า”…
loader