ขยายตลาด

Feb 13th, 2020Ooy
เราเก็บอีเมลลูกค้าไว้เพื่ออะไร… ธุรกิจการเงินในสหรัฐอเมริกานิยมเก็บอีเมลลูกค้า เป็นฐานข้อมูลเพื่อทำกลยุทธ์การตลาด สาเหตุเกิดจากช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านดิจิตัล ช่องทางใหญ่ๆเช่น Facebook Youtube นั้น หากเกิดความผิดพลาดในระบบ ผู้ใช้ไม่สามารถควบคุมได้ แต่อีเมลและเว็ปไซต์คือบ้านของเรา… มีตลาดที่ปรึกษาการเงินกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ที่น่าในเรื่องหนึ่ง . .…
loader