ข้อมูล

Feb 14th, 2020Ooy
Category: social media
ปี 2020 เริ่มต้นทำเพจยังไงให้ได้ลูกค้านอกตลาดธรรมชาติ . สิ่งที่นักวางแผนการเงินต้องรับมือ 1. ค่าโฆษณาที่ “แพงขึ้น” 2. เพจประกันเพิ่มขึ้น 3. กลุ่มเป้าหมายเบื่อหน่ายกับ “การขายมากเกินไป” บนโลกออนไลน์ . สิ่งที่นักวางแผนการเงินห้ามมองข้าม…
Feb 13th, 2020Ooy
Category: Uncategorized
นักวางแผนการเงินกับการวางแผนให้กลุ่ม Sandwich Generation จากการสำรวจของPew Research Center, USA กลุ่ม Sandwich คือกลุ่มคนอเมริกันที่มีช่วงอายุ40-59ปี ซึ่ง 47% มีทั้งพ่อแม่ที่อายุ 65 ปีขึ้นไปและยังคงต้องดูแลให้การสนับสนุนการศึกษาลูก…
loader