คนประกัน

Nov 22nd, 2021mint
Category: Financial Planner
กลุ่มลูกค้าที่รู้สึกว่าตนเองไม่มีภาระใดๆ กลุ่มคนโสด  กลุ่ม LGBTQ กลุ่ม SINK ( Single Income No Kid ) กลุ่ม DINK (…
Feb 14th, 2020Ooy
Category: Financial Planner
ไม่มีแรงบันดาลใจ… มีแต่ใจเท่านั้นที่บันดาลแรง 8 เหตุผลที่ตัวแทนประกันชีวิตไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพ 1. ไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าจะประสบความสำเร็จ เมื่อไม่เชื่อมั่นก็จะมีความประหม่าตั้งแต่เริ่มต้น เข้าพบลูกค้าก็จะสังเกตเห็นได้ง่ายตั้งแต่ต้น ทำให้ลูกค้ามีการปฏิเสธการซื้ออยู่ในใจตั้งแต่ยังไม่เริ่มเปิดการขาย เมื่อตัวแทนไม่มีความเชื่อมั่นว่าจะทำได้ก็เท่ากับว่าตัวแทนช่วยลูกค้าตัดสินใจไม่ซื้อตั้งแต่ต้นเท่านั้นเอง 2. ขาดทักษะในการเสนอสินค้า ตัวแทนส่วนใหญ่ที่ล้มเหลวมักจะขาดทักษะในการนำเสนอขาดการเตรียมตัว อยู่ต่อหน้าลูกค้าก็ตะกุกตะกัก ไม่ไหลลื่น…
Feb 14th, 2020Ooy
Category: social media
7 เหตุผลที่คนประกันต้องสร้างแบรนด์ คุณอยากให้ลูกค้าซื้อ “คุณ” เท่านั้น หรือ “ใคร” ก็ได้ วันนี้มาอ่านเหตุผลที่คุณควรสร้างแบรนด์ เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในยุคดิจิตัลกันค่ะ 1. ถ้าคุณสร้างแบรนด์… คุณจะสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายและลักษณะลูกค้าในอุดมคติของคุณได้ 2. ถ้าคุณสร้างแบรนด์……
loader