ความรู้สึก

Feb 13th, 2020Ooy
Category: Uncategorized
การนำเสนอสินค้าผ่านออนไลน์ กุญแจสำคัญคือ “ความรู้สึก” . . เมื่อเรามีโอกาสแย่งสายตากลุ่มเป้าหมายเพียง 3 วินาที (หรืออาจน้อยกว่านั้น) . ข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่เราต้องเตรียม คือข้อมูลที่เกี่ยวกับ “เขา” . ไม่ใช่ข้อมูลที่…
loader