คำแนะนำ

Feb 13th, 2020Ooy
Category: Financial Planner
นักวางแผนการเงินได้แบ่งหมวดหมู่ของรายจ่าย การซ่อมบ้านดังนี้ 1. รายการที่จำเป็นและเร่งด่วน เป็นสิ่งที่จะทำให้บ้านของคุณสามารถ กลับเข้ามาอยู่อาศัยได้เหมือนเดิมอย่างปลอดภัย เช่น การทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลด การซ่อมแซมฐานราก โครงสร้าง และตัวบ้าน การตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และประปาให้ปลอดภัยต่อการใช้งาน 2. รายการที่จำเป็นแต่ไม่เร่งด่วน…
loader