คู่รักไร้บุตร

Nov 15th, 2021mint
หนึ่งในเรื่องที่ต้องวางแผนเกษียณ ข้อเท็จจริง ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ Aging Society สังคมผู้สูงวัย ข้อมูลจาก Ruckdee Consultancy เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของคนสูงอายุมากเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยในปี 2558…
loader