ค่ารักษาพยาบาล

Nov 15th, 2021mint
” ไอเดียการวางแผนการเงิน หมวดประกันให้หัวหน้าครอบครัว “ 1. วางแผนการเงินเพื่อคุ้มครองภาระพันธะที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน อีกฝ่ายจะต้องรับผิดชอบภาระพันธะต่างๆ เท่ากับเป็นการเสียโอกาสในการดำเนินชีวิตที่ดี การทำ “ประกันชีวิต” เป็น “สัญญาแห่งความรัก’ให้กันและกัน 2. วางแผนการเงินเพื่อเป็นการคุ้มครองหลักทรัพย์…
Nov 15th, 2021mint
แนวคิดการนำเสนอสินค้าประกัน ให้คนหนุ่มสาวเมื่อเริ่มทำงาน 1. เพื่อเป็นการรักษาคุณค่าทางเศรษฐกิจ หากเกิดสิ่งไม่คาดฝัน จากไปอย่างกระทันหัน คุณค่าทางเศรษฐกิจที่ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ ลงทุนสร้างมาก็จะกลายเป็น “ศูนย์” และยังติดลบค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้าย เป็นค่ารักษาพยาบาล และภาระต่างๆ ควรวางแผนประกันสำหรับครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังอย่งน้อย…
Jan 11th, 2021Ooy
1. วางแผนการเงินเพื่อคุ้มครองภาระพันธะที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน อีกฝ่ายจะต้องรับผิดชอบภาระพันธะต่าง ๆ เท่ากับเป็นการเสียโอกาสในการดำเนินชีวิตที่ดี การทำ “ประกันชีวิต” เป็น “สัญญาแห่งความรัก’ให้กันและกัน 2. วางแผนการเงินเพื่อเป็นการคุ้มครองหลักทรัพย์ เพื่อคุ้มครองค่าความสามารถและปกป้องทรัพย์สินต่าง ๆ ให้กลายเป็นกรรมสิทธิ์ที่มั่นคง…
Feb 14th, 2020Ooy
Category: Uncategorized
เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว… เพื่อนสนิทโทรมาสอบถามว่าถ้าเจ็บป่วยต่างประเทศ ต้องทำอะไรบ้าง รบกวนปรึกษาในฐานะfinancial Planner หน่อย ทีมงานเลยจัดทำContentเกี่ยวกับเหตุไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้น ระหว่างเดินทางต่างประเทศให้ทุกท่านได้เก็บไว้เป็นความรู้ เพื่อทุกท่านจะได้นำไปแนะนำ ดูแลลูกค้าต่อได้ ยิ่งช่วงสิ้นปี ใครๆก็ท่องเที่ยวต่างประเทศ ลูกค้าอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากท่านในเหตุฉุกเฉินก็ได้นะคะ ด้วยรัก อยากเป็นนักวางแผนการเงิน ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก…
Feb 13th, 2020Ooy
Category: Uncategorized
ทำไมต้องประกันชีวิต?… 1. ให้ความคุ้มครองต่อครอบครัว เป็นการประกันสำหรับผู้ที่เป็นเสาหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว กล่าวคือ ถ้าเกิดหัวหน้าครอบครัว ซึ่งถ้าบังเอิญเคราะห์ร้าย เกิดมีอันเป็นไปไปก่อนระยะเวลาอันสมควร สมาชิกในครอบครัวก็จะได้รับผลกระทบ ประสบความลำบาก ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้นบุคคลที่เป็นหัวหน้าครอบครัวควรมีความรักและห่วงใยในครอบครัว เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต โดยการวางแผนทำประกันชีวิตไว้เพื่อให้ภรรยาและลูกได้มีเงินที่จะเอาไว้ใช้เลี้ยงดูตัวเอง ตลอดจนถึงการศึกษาของลูกและการดำรงชีวิตต่อไป  …
loader