ค่าใช้จ่าย

Sep 17th, 2020Ooy
หลัก 4 ประการของการจัดพอร์ตประกันสุขภาพ ให้ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล มีโอกาสได้อ่านหนังสือการเงินการธนาคาร ฉบับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีการแนะนำลูกค้าให้จัดพอร์ตประกันสุขภาพไว้น่าสนใจ อยากหยิบยกมาเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้อ่านกันนะคะ ประการที่ 1 สำรวจค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ค่าแพทย์ ค่าพยาบาล…
Feb 14th, 2020Ooy
Category: Uncategorized
เมื่อต้องทำหน้าที่แนะนำลูกค้า ให้จัดการเรื่อง “หนี้”ทีมงานจึงหยิบยกประเด็นนี้ มาจากหนังสือ เงินทองต้องใส่ใจ เพื่อแนะนำให้นักวางแผนการเงินเอา 7 วิธีช่วยลูกค้าลดหนี้กันไปอ่านดูเลยค่ะ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดของการลดหนี้คือ “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว” มิเช่นนั้นคุณจะอยู่ในวังวนหนี้ตลอดกาล ด้วยรัก อยากเป็นนักวางแผนการเงิน บันทึกรายรับรายจ่าย…
loader