จุดจบของนักขาย

Feb 14th, 2020Ooy
Category: Financial Planner
ไม่มีแรงบันดาลใจ… มีแต่ใจเท่านั้นที่บันดาลแรง 8 เหตุผลที่ตัวแทนประกันชีวิตไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพ 1. ไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าจะประสบความสำเร็จ เมื่อไม่เชื่อมั่นก็จะมีความประหม่าตั้งแต่เริ่มต้น เข้าพบลูกค้าก็จะสังเกตเห็นได้ง่ายตั้งแต่ต้น ทำให้ลูกค้ามีการปฏิเสธการซื้ออยู่ในใจตั้งแต่ยังไม่เริ่มเปิดการขาย เมื่อตัวแทนไม่มีความเชื่อมั่นว่าจะทำได้ก็เท่ากับว่าตัวแทนช่วยลูกค้าตัดสินใจไม่ซื้อตั้งแต่ต้นเท่านั้นเอง 2. ขาดทักษะในการเสนอสินค้า ตัวแทนส่วนใหญ่ที่ล้มเหลวมักจะขาดทักษะในการนำเสนอขาดการเตรียมตัว อยู่ต่อหน้าลูกค้าก็ตะกุกตะกัก ไม่ไหลลื่น…
loader