ฐานข้อมูล

Feb 13th, 2020Ooy
เราเก็บอีเมลลูกค้าไว้เพื่ออะไร… ธุรกิจการเงินในสหรัฐอเมริกานิยมเก็บอีเมลลูกค้า เป็นฐานข้อมูลเพื่อทำกลยุทธ์การตลาด สาเหตุเกิดจากช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านดิจิตัล ช่องทางใหญ่ๆเช่น Facebook Youtube นั้น หากเกิดความผิดพลาดในระบบ ผู้ใช้ไม่สามารถควบคุมได้ แต่อีเมลและเว็ปไซต์คือบ้านของเรา… มีตลาดที่ปรึกษาการเงินกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ที่น่าในเรื่องหนึ่ง . .…
Feb 12th, 2020Ooy
Category: Uncategorized
คุณเก็บฐานข้อมูลลูกค้าหรือยัง?? ความลับของยุคนี้คือใครมีฐานลูกค้ามากที่สุดคนนั้นชนะ Data is The New Oil.Laura Hoi,ChFC,AEEP สมาชิกMDRT15 ปีจากสิงคโปร์ เผยกลยุทธ์การตลาดและการบริการลูกค้าที่พิสูจน์มาแล้ว ว่าเธอเริ่มเก็บฐานข้อมูลลูกค้า และแบ่งประเภทลูกค้าที่เธอต้องการบริการ รวมถึงแบ่งกลยุทธ์เพื่อการตลาดอีกด้วย เธอแนะนำวิธีการสร้างฐานข้อมูลง่ายด้วยSpreadsheet…
loader