ทำงาน

Feb 12th, 2020Ooy
Category: Selling Mindset
นี่คือเม็ดทรายที่ฝังอยู่ในเฟืองของทีม หลายครั้งอุปสรรคขวางความสำเร็จก็คือ “ตนเอง” “วัฒนธรรม” “ค่านิยม” จนคุณอยากอาบน้ำ ทำความสะอาดองค์กรคุณ 20 ศัตรูของการทำงานเป็นทีม ทำลายความเชื่อมั่นและความไว้ใจลูกค้า หยุดทบทวนองค์กรเพียงแค่ 30 นาที เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่ทำให้คุณเดินต่อไม่ได้… –…
loader