ทิศทางการเงิน

Feb 12th, 2020Ooy
Category: Financial Planner
ลูกค้าคาดหวังอะไรจากนักวางแผนการเงิน MDRT กล่าวถึงนักวางแผนการเงินในประเทศอเมริกาว่า คนอเมริกันถึง 77%เคยผ่านการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ทำให้มั่นใจได้ว่า… ตนนั้นจะถึงเป้าหมายทางการเงินแน่นอน จาก 77% แบ่งแยกย่อยไปได้อีกว่า สิ่งที่ลูกค้าต้องการคือ – ความหวังที่จะถึงเป้าหมายบนพื้นฐานความเป็นจริง – ความหวังที่จะได้พัฒนาแบบองค์รวม…
loader