ปกป้องฐานะการเงิน

Feb 13th, 2020Ooy
Category: Uncategorized
ตัวแทนประกันชีวิตที่นำเสนอผู้สูงอายุ ต้องเน้นบริหารเงินและดูแลสุขภาพ . . จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรไทย ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอายุขัยเฉลี่ย . . โดยในปัจจุบันอยู่ที่ 75 ปี และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ . .…
loader