พูดถึงประโยชน์ของกรมธรรม์

Jan 07th, 2021Ooy
เบ็น เฟลด์แมน เริ่มการขายด้วยการเป็นพ่อค้าเร่ขายไข่ไก่ให้บิดา ผลงานและการขายของประกันชีวิตที่มีประสิทธิภาพ จนได้รับการยกย่องและถือเอาเป็นแนวทางในการทำงานขาย ของนักขายคนอื่น ๆ ทั่วโลก ปัจจัยแห่งความสำเร็จเบ็น เฟลด์แมน 1. จงอย่าเป็นนักขาย เพราะเขาคิดเพียงแต่จะขาย พยายามพูดถึงสินค้าแบบประกัน พูดถึงประโยชน์ของกรมธรรม์…
loader