ระวัง

May 15th, 2020Ooy
Category: social media
ข้อควรระวังในการสร้างคอนเทนต์ผ่านออนไลน์ ที่อาจผิดกฎFacebook ผิดกฎบริษัท สามารถนำไปสู่ความขัดแย้งได้ในภายหลัง “ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนต่อผู้อ่าน ข้อมูลส่วนตัวที่นำไปสู่การละเมิด รูปถ่ายที่ไม่ได้รับการอนุญาต เรื่องเล่าที่ไม่ได้รับการอนุญาต ทัศนคติส่วนตัวในเรื่องของเชื้อชาติ ศาสนา การเมือง เพศสภาพ” ฯลฯ พวกเราต้องช่วยกันตรวจสอบก่อนโพสต์ เพื่อป้องกันความเสียหายทั้งต่อตนเอง…
loader