วางแผนการลงทุน

Feb 13th, 2020Ooy
Category: Financial Planner
วิธีการทำงานแบบFinancial Planner การทำงานเพื่อเน้นเป้าหมายลูกค้าไม่ใช่เอาสินค้าเป็นตัวตั้ง 1. วางแผนตามเป้าหมายลูกค้า น่าที่Financial Planner คือการนำเอาเป้าหมายชีวิตของลูกค้าที่กำหนดไว้ตามช่วงอายุมาเป็นตัวตั้ง แล้ววางแผนการเงินเพื่อให้ถึงเป้าหมายนั้น 2. รวบรวมข้อมูลและประชุมทีมงาน Financial Planner เปรียบเสมือนหมออายุรกรรม เมื่อทำการตรวจเบื้องต้นแล้ว…
Feb 12th, 2020Ooy
Category: Financial Planner
เวทีGlobal MDRT 2019 ระบุใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า…”ต่อไป IP สำคัญและจำเป็น” เพราะนักวางแผนการเงิน จะต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุนมากขึ้น…ลูกค้าเก่งขึ้น ลงทุนเองมากขึ้น ถ้าเขาจะไว้ใจให้คุณมาดูแล แปลว่าคุณต้องเป็นตัวจริงในสายงานนี้ ลูกค้า “ต้องการผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น”… 1. Investment…
loader