วิธีการทำงานแบบFinancial Planner

Feb 13th, 2020Ooy
Category: Financial Planner
5 วิธีคิดเพื่อเป็นกำลังใจให้การทำงาน แบบนักวางแผนการเงินรุ่นใหม่จากเวที MDRT2015 วิธีคิดและต้องทำให้เกิดได้จริงคือ 1. คิดให้คนเพิ่งเริ่มหางาน คือต้องดิ้นรนหางานแบบสุด เพื่อจะได้งานหวงแหนงานที่ทำ2.คิดให้เหมือนช่างศิลปะ ต้องทำทุกอย่างทีละชิ้น ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นด้วยการใส่ความพิเศษลงไป3.คิดให้เหมือนบริษัทใหม่ในSilicon valley ต้องคิดถึงจุดที่สิ้นสุดว่าเป็นอย่างไร ต้องคิดและปรับปรุงตัวเองตลอดเวลา เสมือนทำให้ตนเองเหมือนบริษัทใหม่ตลอดเวลา4.…
Feb 13th, 2020Ooy
Category: Financial Planner
วิธีการทำงานแบบFinancial Planner การทำงานเพื่อเน้นเป้าหมายลูกค้าไม่ใช่เอาสินค้าเป็นตัวตั้ง 1. วางแผนตามเป้าหมายลูกค้า น่าที่Financial Planner คือการนำเอาเป้าหมายชีวิตของลูกค้าที่กำหนดไว้ตามช่วงอายุมาเป็นตัวตั้ง แล้ววางแผนการเงินเพื่อให้ถึงเป้าหมายนั้น 2. รวบรวมข้อมูลและประชุมทีมงาน Financial Planner เปรียบเสมือนหมออายุรกรรม เมื่อทำการตรวจเบื้องต้นแล้ว…
loader