วิเคราะห์ตลาด

Sep 02nd, 2020Ooy
3 แนวโน้มธุรกิจประกันภัย 1. จะได้เห็นช่องทางจำหน่ายประกันที่ครบครัน ในอนาคตบริการประกันภัยเน้น Internet of Thing (IoT) มากขึ้น เก็บข้อมูลจากทุกอย่างที่ใช้ในชีวิตประจำวันจากGadgetอัจฉริยะที่มีเซ็นเซอร์ เพื่อมาวิเคราะห์การจัดจำหน่ายประกันที่ใช่ และเหมาะสมกับชีวิตประจำวัน พร้อมกับเสนอขายได้อย่างทันท่วงที 2. โปรดักซ์ประกันภัยจะเจาะลึกมากขึ้น บริษัทประกันจะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายเฉพาะเจาะจง…
loader