สินค้าประกันชีวิต

Nov 22nd, 2021mint
Category: Financial Planner
กลุ่มลูกค้าที่รู้สึกว่าตนเองไม่มีภาระใดๆ กลุ่มคนโสด  กลุ่ม LGBTQ กลุ่ม SINK ( Single Income No Kid ) กลุ่ม DINK (…
Feb 14th, 2020Ooy
Category: Financial Planner
มีIC License … ดีอย่างไร ? ตลาดสินค้าประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน มีแนวโน้มตอบรับสินค้า UnitedLink มากยิ่งขึ้น (เห็นได้ชัดว่าสินค้าเงินออมหลายแบบเริ่มทยอยปิดตัวลง) กลุ่มเป้าหมายเองก็มีความรู้ความเข้าเรื่องสินค้าการเงินการลงทุนมากขึ้น ตัวแทนประกันชีวิต หากมี IC License…
loader