สินค้าและบริการ

Nov 02nd, 2020Ooy
มีประเด็นที่น่าสนใจในหนังสือการเงินการธนาคาร ฉบับเดือนกันยายน หัวข้อIntelligence พชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบลูบิค กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า 3 คำถามที่บริษัทประกันต้องตอบให้ได้เพื่อความอยู่รอด 1. เข้าใจลูกค้ามากพอหรือยัง ลองดูว่าเราสามารถนำข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่มาวิเคราะห์ ทำความเข้าใจ…
loader