หลักสูตรนักวางแผนการเงิน

Feb 14th, 2020Ooy
Category: Financial Planner
มีIC License … ดีอย่างไร ? ตลาดสินค้าประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน มีแนวโน้มตอบรับสินค้า UnitedLink มากยิ่งขึ้น (เห็นได้ชัดว่าสินค้าเงินออมหลายแบบเริ่มทยอยปิดตัวลง) กลุ่มเป้าหมายเองก็มีความรู้ความเข้าเรื่องสินค้าการเงินการลงทุนมากขึ้น ตัวแทนประกันชีวิต หากมี IC License…
Feb 13th, 2020Ooy
Category: Selling Mindset
ขายได้มากกว่า ถ้าขายบนความไว้ใจ Build Trust Sell More Don Connelly,MDRTข้อแตกต่างระหว่างการขายแบบขาย กับการขายแบบไม่ขาย คืออัตราความยั่งยืน ขายแบบขายไม่สร้างความไว้ใจ ท่านอาจได้เงินแต่ท่านไม่ได้ธุรกิจ ท่านอาจจะปวดหัวเรื่องเบี้ยปีต่อ และอัตราความยั่งยืนของธุรกิจ การขายบนความไว้วางใจ…
Feb 13th, 2020Ooy
Category: social media
6 นวัตกรรมประกันภัยยุคดิจิตัล เราจะให้ข้อมูลลูกค้าในยุคดิจิตัลได้อย่างไร ในฐานะแอดมินเพจสายการเงิน วันนี้เพจอยากเป็นนักวางแผนการเงิน จะมาเล่ากระบวนการการผลิตContnet บนดิจิตัล เริ่มต้นง่ายๆให้อ่านกันค่ะ 1. การเสนอประกันยุคดิจิตัลต้องเข้าใจง่าย การทำContent ต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน เน้นแก้ปัญหาให้ลูกค้า ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย…
Feb 13th, 2020Ooy
Category: Financial Planner
วิธีการทำงานแบบFinancial Planner การทำงานเพื่อเน้นเป้าหมายลูกค้าไม่ใช่เอาสินค้าเป็นตัวตั้ง 1. วางแผนตามเป้าหมายลูกค้า น่าที่Financial Planner คือการนำเอาเป้าหมายชีวิตของลูกค้าที่กำหนดไว้ตามช่วงอายุมาเป็นตัวตั้ง แล้ววางแผนการเงินเพื่อให้ถึงเป้าหมายนั้น 2. รวบรวมข้อมูลและประชุมทีมงาน Financial Planner เปรียบเสมือนหมออายุรกรรม เมื่อทำการตรวจเบื้องต้นแล้ว…
Feb 13th, 2020Ooy
Category: Financial Planner
นักวางแผนการเงินอย่าลืมแนะนำลูกค้าให้รู้จัก Credit Rating ก่อนการลงทุนให้หุ้นกู้ ก่อนอื่นเราต้องทำความรู้จัก Credit ratingกันก่อน Credit Rating คือ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ (หรือลูกหนี้ของเรา) ว่าจะสามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้หรือไม่ สัญลักษณ์แสดงอันดับ…
Feb 13th, 2020Ooy
Category: Selling Mindset
ลูกค้าจะซื้อเพราะ “เขารู้สึก” ความรู้สึกคือเหตุผลอย่างหนึ่ง การโน้มน้าวใจให้ลูกค้าเลือกที่จะลงทุนหรือซื้อประกันชีวิต แปลว่า… ที่ปรึกษาการเงินหรือตัวแทน ต้องชี้แจงให้ลูกค้า “รู้สึก” ถึงเหตุผลที่เขาต้องซื้อ ต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกว่า “ยังไงก็ต้องใช้อยู่ดี” ข้อผิดพลาดอันใหญ่หลวง ของตัวแทนที่สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ คือพยายามที่จะหาเหตุผลที่ลูกค้าไม่ได้รู้สึก และมันไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลย…
Feb 12th, 2020Ooy
Category: Financial Planner
เวทีGlobal MDRT 2019 ระบุใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า…”ต่อไป IP สำคัญและจำเป็น” เพราะนักวางแผนการเงิน จะต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุนมากขึ้น…ลูกค้าเก่งขึ้น ลงทุนเองมากขึ้น ถ้าเขาจะไว้ใจให้คุณมาดูแล แปลว่าคุณต้องเป็นตัวจริงในสายงานนี้ ลูกค้า “ต้องการผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น”… 1. Investment…
loader