หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องภาษี

Dec 09th, 2020Ooy
ในความเห็นส่วนตัว กระบวนการเรียนรู้ทฤษฎีนั้น ใช้เวลาไม่นาน ในส่วนของทฤษฎี เรียนพื้นฐานเรื่องประกันต่าง ๆ หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องภาษี เรื่องสินค้าการลงทุน บัญชีรายรับจ่ายเบื้องต้น เพื่อสามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้ แต่หากจะสร้างนักวางแผนการเงินมืออาชีพ สิ่งที่สำคัญมากๆคือการออกตลาดจริง เพราะลูกค้าแต่ละคน มีเป้าหมายการเงินที่แตกต่างกัน ยิ่งในสภาวการณ์โควิดเช่นนี้…
loader