อวัจนภาษา

Feb 12th, 2020Ooy
Category: Uncategorized
3เทคนิคสังเกตคู่สนทนาว่ากำลังโกหก ยิ่งพบปะผู้คนมากขึ้นเท่าไหร่ เราจะสามารถสังเกตอวัจนภาษา ของคู่สนทนาได้มากขึ้นเท่านั้น วันนี้ทีมงานขอนำเสนอเทคนิคง่ายๆ 3 ข้อ เพื่อเป็นจุดสังเกตให้ต้องเบี่ยงเบนหัวข้อสนทนา หรือทำให้เรารู้ว่า… เราอยู่ในจุดที่ลูกค้าสร้างกลไกป้องกันตนเองขึ้นมาค่ะ 1. ไม่กล้าสบตา ลูกค้าจะมองแบบเลี่ยงสายตา ไม่อยากสบตาแสดงความรู้สึกที่แท้จริง 2.…
loader