ออนไลน์สายประกัน

Feb 14th, 2020Ooy
Category: social media
5 ตลาดเฉพาะที่เราแนะนำให้คุณทำในปี 2020 1. การทำตลาดเฉพาะกลุ่มอาชีพ – มีประสบการณ์ในอาชีพนั้นๆ เพื่อคุณจะได้เข้าใจลักษณะพื้นฐานและปัญหาของอาชีพ ลูกค้าเองก็รู้สึกว่าท่านเข้าใจปัญหาแบบคอเดียวกันคุยกัน – หากท่านไม่ใช่คนในอาชีพ ท่านอาจจะมีคู่สมรสอยู่ในอาชีพ ญาติ เพื่อนสนิทหรือท่านเรียนจบมาในด้านนี้แม้ว่าจะไม่ได้ทำงานนี้แต่ที่ท่านเข้าใจตลาดนี้เป็นอย่างดี 2.…
Feb 13th, 2020Ooy
Category: social media
6 นวัตกรรมประกันภัยยุคดิจิตัล เราจะให้ข้อมูลลูกค้าในยุคดิจิตัลได้อย่างไร ในฐานะแอดมินเพจสายการเงิน วันนี้เพจอยากเป็นนักวางแผนการเงิน จะมาเล่ากระบวนการการผลิตContnet บนดิจิตัล เริ่มต้นง่ายๆให้อ่านกันค่ะ 1. การเสนอประกันยุคดิจิตัลต้องเข้าใจง่าย การทำContent ต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน เน้นแก้ปัญหาให้ลูกค้า ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย…
Feb 13th, 2020Ooy
Category: Financial Planner
วิธีการทำงานแบบFinancial Planner การทำงานเพื่อเน้นเป้าหมายลูกค้าไม่ใช่เอาสินค้าเป็นตัวตั้ง 1. วางแผนตามเป้าหมายลูกค้า น่าที่Financial Planner คือการนำเอาเป้าหมายชีวิตของลูกค้าที่กำหนดไว้ตามช่วงอายุมาเป็นตัวตั้ง แล้ววางแผนการเงินเพื่อให้ถึงเป้าหมายนั้น 2. รวบรวมข้อมูลและประชุมทีมงาน Financial Planner เปรียบเสมือนหมออายุรกรรม เมื่อทำการตรวจเบื้องต้นแล้ว…
Feb 13th, 2020Ooy
Category: Selling Mindset
ลูกค้าจะซื้อเพราะ “เขารู้สึก” ความรู้สึกคือเหตุผลอย่างหนึ่ง การโน้มน้าวใจให้ลูกค้าเลือกที่จะลงทุนหรือซื้อประกันชีวิต แปลว่า… ที่ปรึกษาการเงินหรือตัวแทน ต้องชี้แจงให้ลูกค้า “รู้สึก” ถึงเหตุผลที่เขาต้องซื้อ ต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกว่า “ยังไงก็ต้องใช้อยู่ดี” ข้อผิดพลาดอันใหญ่หลวง ของตัวแทนที่สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ คือพยายามที่จะหาเหตุผลที่ลูกค้าไม่ได้รู้สึก และมันไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลย…
Feb 13th, 2020Ooy
Category: Uncategorized
การนำเสนอสินค้าผ่านออนไลน์ กุญแจสำคัญคือ “ความรู้สึก” . . เมื่อเรามีโอกาสแย่งสายตากลุ่มเป้าหมายเพียง 3 วินาที (หรืออาจน้อยกว่านั้น) . ข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่เราต้องเตรียม คือข้อมูลที่เกี่ยวกับ “เขา” . ไม่ใช่ข้อมูลที่…
loader