เบี้ยของประกันชีวิต

Feb 13th, 2020Ooy
Category: Uncategorized
ลูกค้าไม่ชอบประกันหรือเข้าใจศัพท์ประกัน หากเป็นประเด็นหลัง เรื่องไม่เข้าใจศัพท์ประกัน ก็เลยฟังไม่รู้เรื่อง เมื่อฟังไม่รู้เรื่อง ก็ไม่เห็นความสำคัญ เมื่อไม่เห็นความสำคัญ ก็ไม่ชอบวิธีการเข้าหา ทีมงานจึงได้รวบรวมข้อมูลคำศัพท์ประกันชีวิต ที่ลูกค้าต้องทราบ จากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มาให้ตัวแทนประกันชีวิตได้นำไปแบ่งปัน ทำความเข้าใจลูกค้าเพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งกรมธรรม์นะคะ ด้วยรัก…
loader