เศรษฐกิจ

Nov 15th, 2021mint
แนวคิดการนำเสนอสินค้าประกัน ให้คนหนุ่มสาวเมื่อเริ่มทำงาน 1. เพื่อเป็นการรักษาคุณค่าทางเศรษฐกิจ หากเกิดสิ่งไม่คาดฝัน จากไปอย่างกระทันหัน คุณค่าทางเศรษฐกิจที่ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ ลงทุนสร้างมาก็จะกลายเป็น “ศูนย์” และยังติดลบค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้าย เป็นค่ารักษาพยาบาล และภาระต่างๆ ควรวางแผนประกันสำหรับครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังอย่งน้อย…
Feb 13th, 2020Ooy
Category: Financial Planner
นักวางแผนการเงินอย่าลืมแนะนำลูกค้าให้รู้จัก Credit Rating ก่อนการลงทุนให้หุ้นกู้ ก่อนอื่นเราต้องทำความรู้จัก Credit ratingกันก่อน Credit Rating คือ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ (หรือลูกหนี้ของเรา) ว่าจะสามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้หรือไม่ สัญลักษณ์แสดงอันดับ…
loader