แบรนด์

Feb 14th, 2020Ooy
Category: social media
7 เหตุผลที่คนประกันต้องสร้างแบรนด์ คุณอยากให้ลูกค้าซื้อ “คุณ” เท่านั้น หรือ “ใคร” ก็ได้ วันนี้มาอ่านเหตุผลที่คุณควรสร้างแบรนด์ เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในยุคดิจิตัลกันค่ะ 1. ถ้าคุณสร้างแบรนด์… คุณจะสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายและลักษณะลูกค้าในอุดมคติของคุณได้ 2. ถ้าคุณสร้างแบรนด์……
loader