โรงพยาบาล

Sep 17th, 2020Ooy
หลัก 4 ประการของการจัดพอร์ตประกันสุขภาพ ให้ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล มีโอกาสได้อ่านหนังสือการเงินการธนาคาร ฉบับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีการแนะนำลูกค้าให้จัดพอร์ตประกันสุขภาพไว้น่าสนใจ อยากหยิบยกมาเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้อ่านกันนะคะ ประการที่ 1 สำรวจค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ค่าแพทย์ ค่าพยาบาล…
Feb 13th, 2020Ooy
Category: Uncategorized
ตัวแทนประกันชีวิตที่นำเสนอผู้สูงอายุ ต้องเน้นบริหารเงินและดูแลสุขภาพ . . จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรไทย ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอายุขัยเฉลี่ย . . โดยในปัจจุบันอยู่ที่ 75 ปี และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ . .…
loader