3 แนวโน้มธุรกิจประกันภัย

Aug 10th, 2020Ooy
  วันสำคัญของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 31 กรกฎาคม วันประกันชีวิตแห่งชาติ เป็นวันที่กระทรวงพาณิชย์และคมนาคมในสมัยรัชกาลที่ 7 ออกประกาศให้มีการจดทะเบียน เพื่อประกอบธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัยได้เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2472 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)…
loader