Tombot หุ่นยนต์สุนัขเพื่อผู้สูงอายุ

หนึ่งในเรื่องที่ต้องวางแผนเกษียณ
ข้อเท็จจริง
ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ Aging Society สังคมผู้สูงวัย ข้อมูลจาก Ruckdee Consultancy เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของคนสูงอายุมากเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยในปี 2558 จากจำนวนประชากรทั้งหมด มี 15.8% เป็นคนอายุมากกว่า 60 ปี และคาดว่าจะกลายเป็น 37.1% ในปี 2593 เนื่องจากอัตราคนมีลูกน้อยลง และอายุคาดเฉลี่ยนานขึ้น หรือคนอายุยืนขึ้น
ปัญหาที่จะเกิดขึ้น
แนวโน้มที่ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะไม่มีทายาทสืบสกุล
หรือที่เราให้นิยามว่า DINK & SINK
SINK : Single Income No Kids (คนโสดไร้บุตร)
DINK: Double Income No Kids (คู่รักไร้บุตร)
ปัจจุบันมีกลุ่ม SINK & DINK ประมาณ 22 ล้านคนในประเทศไทย รวมหย่าร้าง หม้าย แยกกันอยู่ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
สิ่งที่ต้องวางแผนในวัยเกษียณ
นักวางแผนการเงินต้องเตรียมแนะนำเรื่องการใช้เทคโนโลยีเข้ามาตอบโจทย์และเป็นผู้ช่วยเมื่ออยู่คนเดียว
เช่น การใช้ Tombot หรือสุนัขหุ่นยนต์ที่จะมาช่วยเป็นเพื่อน ลดภาวะซึมเศร้า และช่วยมอนิเตอร์ในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุได้
คุณสมบัติของสุนัขหุ่นยนต์คือ
– แสดงความรู้สึกผ่านทางแววตา
– เข้าใจภาษาที่สื่อสาร
– แจ้งเตือนเวลาทานข้าวทานยาได้
– สามารถติดสัญญาณเตือน กล้องวงจรปิด เพื่อประเมินการเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้
– กลุ่มเป้าหมายหลักที่ใช้บริการ Tombot คือ ผู้สูงอายุที่มีภาวะอัลไซเมอร์
ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะพัฒนาการใช้หุ่นยนต์
มาเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ โดยเน้นการให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงทีหากเกิดอุบัติเหตุ และช่วยบันทึกข้อมูลต่างๆของผู้สูงอายุได้
ราคาขณะนี้อยู่ที่ $399 หรือประมาณ 12,000 บาท
อย่าลืมแนะนำลูกค้าให้เก็บเงินเพื่อเจ้า Tombot กันด้วยนะคะ
ด้วยรัก
ทีมงานอยากเป็นนักวางแผนการเงิน
อ้างอิง

Comments