Unit Link

February 12, 2020
Category: Uncategorized

หากท่านมีโอกาสได้อ่านเล่มนี้…
ท่านน่าจะมีอายุงานเกิน 16 ปี

จะมีสักกี่คนที่ทราบว่า Unit Link เกิดขึ้นครั้งแรกที่อังกฤษ
ปี 1957 แต่เริ่มขายจริงจังในปี 1960
สัดส่วนการขายUnit Link อยู่ที่ 30-40% แล้วแต่ปัจจัยตลาด

ส่วนบ้านเรา Unit Link โด่งดังที่สุดในยุคนั้น
ก็คือสิงคโปร์เนื่องจากกฎหมายค่อนข้างเอื้อ (อ้างอิง Thailand Insurance April 2004)

ส่วนหนังสือฉบับนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวในปี 2003
กระแสข่าวว่า “Unit Link กำลังจะเข้ามา”
ในฐานะเป็นแบบประกันควบการลงทุน

มิติใหม่ในการขายประกันได้เริ่มขึ้นนับแต่นั้น…

เอาเข้าจริงๆ
ประเทศไทยขายครั้งแรกในปี 2009
จวบจนวันนี้ Unit Linkถูกขายมาแล้วครบ 10 ปี

เวลาผ่านไปเร็วนัก
สินค้าการเงินต่างออกมาให้ลูกค้าช็อปปิ้งอย่างหลากหลาย

10ปีจากนี้ไป
การเปลี่ยนผ่านDigital จะพลิกวงการอย่างก้าวกระโดด

ตัวแทนประกันชีวิตแปรเปลี่ยนเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่ต้องพกพาอาวุธที่หลากหลา

ทั้งทักษะการขาย
ทักษะโลกออนไลน์
ทักษะเฉพาะทาง
และทักษะนักวางแผนการเงิน

คอยดูกันว่า…
อีก 10 ปีข้างหน้า ทักษะอะไรจะเพิ่มอีกให้เราได้มาคุยกัน

หากใครยังไม่ได้ลงทะเบียนฟังทักษะการขายแบบนักวางแผนการเงิน
คลิก
เพื่อก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลง

หวังว่าอีก 10 ปีข้างหน้าเราจะได้อ่านบทความเหล่านี้กันอยู่นะคะ

ด้วยรัก
ทีมงาน 2bfinancialplanner

ป.ล. โชคดีที่บ้านปลวกขึ้น เราเลยได้เจอหนังสือเล่มนี้อีกครั้ง
หลังจากที่มันถูกเปิดอ่านครั้งล่าสุดเมื่อ 16 ปีที่แล้ว…

Comments