Facebook Groups

Nov 22nd, 2021mint
Facebook Engagement คืออะไร? การกระทำใดๆก็ตามจากผู้รับสาร (Audience) ที่เกิดขึ้นบนเพจ โพสต์ และโฆษณา หนึ่งในตัวช่วยที่ใช้สำหรับวัดค่าความสำเร็จของการทำตลาดแบบออนไลน์ Facebook Engagement มีอะไรบ้าง? การกดปุ่มแสดงอารมณ์ (Reactions): เช่นการกดไลค์…
loader