luxury selling

Feb 12th, 2020Pangkk
Category: Financial Planner
หากท่านอยากได้ลูกค้า HNW ท่านรู้จักพวกเขาหรือยัง…  วันนี้ทีมงาน 2bfinancialplanner จะมาแชร์ผลการศึกษาพฤติกรรมนักลงทุนในกลุ่มลูกค้า Ultra HNW USA ให้ทุกท่านได้อ่านเป็นไอเดียกันค่ะ ลักษณะของกลุ่มนักลงทุนUHNW USA โดยการรายงานของ Spectrem Group…
loader