Grab

Jul 21st, 2020Ooy
GrabFinance X เมืองไทยประกันชีวิต ขายประกัน และดัน Cashless ครึ่งปีหลัง… GrabFinance นำเสนอประกัน ที่ผ่านมาแกร็บ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ได้ร่วมมือกับเมืองไทยประกันชีวิต ในการมอบประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มเพื่อคุ้มครองรายได้ให้กับพาร์ตเนอร์คนขับและพาร์ตเนอร์ผู้จัดส่งอาหาร-พัสดุ และใครครึ่งปีหลังนี้ได้เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันที่เกี่ยวข้องกับบริการของแกร็บ…
loader