North Star

Feb 14th, 2020Ooy
Category: Financial Planner
North Star Resource Group ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาการเงินที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของอเมริกาและเป็นต้นแบบของหลายสำนักงานในประเทศไทย ได้แนะนำวิธีการคัดสรร นักวางแผนการเงินที่เป็นนักศึกษาจบใหม่ได้อย่างน่าสนใจ ทีมงานจึงได้ขอหยิบยกมานำเสนอให้ทุกท่านได้อ่านเป็นไอเดียกันนะคะ North Starได้ใช้การฝึกอบรมในห้องเรียนอย่างเข้มข้นควบคู่ไปกับประสบการณ์การทำงานจริงเพื่อพัฒนาพนักงานที่ได้รับการว่าจ้างทันทีที่ออกจากมหาวิทยาลัย มีที่ปรึกษาการเงินประมาณ 150 คนจาก 170 คนที่ไม่เคยทำงานที่อื่นก่อนมาทำงานที่…
Feb 12th, 2020Ooy
Category: Financial Planner
4 มาตรวัดสำหรับที่ปรึกษาการเงิน North Star ได้พูดถึงความสามารถในการวัดผลในการทำงานว่า… “หากคุณวัดมันได้ คุณก็บริหารมันได้” มาตรวัดสำคัญที่ใช้ในการวัดผลตัวแทนหรือความสามารถในการทำงานมี 4 มาตรวัดคือ 1. การสร้างทีม : พวกเขาจะตั้งเป้าหมายแต่ละปีและวัดผลทุกเดือน 2.…
loader