Service

Nov 17th, 2021mint
Category: Financial Planner
นักวางแผนการเงินรุ่นใหม่ เจาะตลาดลูกค้ารายใหญ่อย่างไร มาดูกันค่ะว่า 4 ไอเดียของการเป็นมืออาชีพ ที่มัดใจลูกค้าอยู่เขาทำอะไรกันบ้าง 1.K – Knowledge องค์ความรู้ ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ คิดว่าการวางแผนการเงินคือการลงทุน การวางแผนการเงินมีหลายแบบและ เป้าหมายหลักการวางแผนการเงินกับการลงทุนต่างกัน นักวางแผนการเงินคือผู้ที่ต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งใจไว้อย่างครอบคลุม…
Feb 12th, 2020Ooy
จะขายรายใหญ่ต้องใช้อะไรบ้าง เพราะ “ลูกค้ารายใหญ่” ไม่ซื้อกับใครก็ได้ แต่ซื้อกับ “ใครบางคนที่เขาเชื่อใจว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน” จริงๆ นั่นเป็นเพราะในปัจจุบัน ลูกค้ามาความรู้มากขึ้น สินค้าการเงินมากขึ้น จึงต้องวัดกันที่ความครอบคลุม คำกุญแจสำคัญคือคำว่า “Service”+”Trust” ที่ปรึกษาการเงินต้องให้ความสำคัญกับ –…
loader