Skill

Nov 17th, 2021mint
Category: Financial Planner
นักวางแผนการเงินรุ่นใหม่ เจาะตลาดลูกค้ารายใหญ่อย่างไร มาดูกันค่ะว่า 4 ไอเดียของการเป็นมืออาชีพ ที่มัดใจลูกค้าอยู่เขาทำอะไรกันบ้าง 1.K – Knowledge องค์ความรู้ ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ คิดว่าการวางแผนการเงินคือการลงทุน การวางแผนการเงินมีหลายแบบและ เป้าหมายหลักการวางแผนการเงินกับการลงทุนต่างกัน นักวางแผนการเงินคือผู้ที่ต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งใจไว้อย่างครอบคลุม…
Dec 09th, 2020Ooy
ในความเห็นส่วนตัว กระบวนการเรียนรู้ทฤษฎีนั้น ใช้เวลาไม่นาน ในส่วนของทฤษฎี เรียนพื้นฐานเรื่องประกันต่าง ๆ หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องภาษี เรื่องสินค้าการลงทุน บัญชีรายรับจ่ายเบื้องต้น เพื่อสามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้ แต่หากจะสร้างนักวางแผนการเงินมืออาชีพ สิ่งที่สำคัญมากๆคือการออกตลาดจริง เพราะลูกค้าแต่ละคน มีเป้าหมายการเงินที่แตกต่างกัน ยิ่งในสภาวการณ์โควิดเช่นนี้…
loader