Top Sales

Nov 17th, 2021mint
Category: Financial Planner
ขอส่งกำลังใจให้ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินค่ะ ขอใช้คำว่า อาชีพของพวกท่านเปี่ยมด้วย Gratitude หรือทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง อาชีพและคนรอบข้าง อาจตีความง่ายๆว่า Good + Attitude คำนี้คือการตอกย้ำ คุณค่าแห่งวิชาชีพ ที่พร้อมดูแลทุกครอบครัวในทุกมิติของชีวิต ขอบคุณตัวแทนประกันชีวิตทุกท่าน ที่ยืนหยัดช่วยเหลือลูกค้าอย่างไม่ย่อถอย…
Feb 12th, 2020Ooy
Category: Selling Mindset
15 Top Sales Golden Rule เคล็ดลับที่Top Sales ใช้เวลาทรงประสิทธิภาพในการหาลูกค้า ทีมงานใช้เวลาแกะรอยเพื่อให้ทุกท่านได้เห็น ถึงวิธีการทำงานของ Super Sales ทุกบริษัท ที่พวกเขาไม่เคยเปิดเผยที่ไหน Super…
loader